Skip Advt.

निर्मला हाम्री पनि छोरी हुन्, अनुसन्धानमा विश्राम लिँदैनौं

ad