नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरको आँखा शिविर समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न

ad