Skip Advt.

पूर्वाधारै नपुगी खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा

विकल्प तयार गरेपछि मात्र गरिएको भए सरकारी घोषणा ‘हावादारी’ ठहरिने थिएन 

ad